Meie projektid

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Liiklusvanker 2021

Koostööprojekt lasteaedadele ja üldhariduskoolidele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker lasteaedadele“ valmistamiseks. Meie koostööpartneriteks olid Rapla Vesiroosi Kool, Maanteeamet, OÜ Tohuvana, Kohila Vineer.

Meie kaheosaline „Liiklusvanker” on hea vahend ohutu liiklemise õpetamiseks lasteaia õuealal mahamärgitud liikluslinnakus. Õppevahend kasutamiseks mitmel otstarbel, Liikluskasvatuse õppe läbiviimiseks liikluslinnakus, laste sõidutamiseks, õppevahendite hoiustamiseks. 

 

Erasmus+ Projekt nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000014082 "Õppides avardub maailm"

Projekti eesmärgiks oli 5 töötaja osalemine 5 päevasel koolitusel Prahas. Koolituse sisuks juhtmevaba programmeerimine ja STEM õpe lasteaias. Tegemist oli meie asutuse esimese Erasmus+ projektiga, mille koostasid direktor ja õppejuht selleks, et mitmekesistada personali koolitusvõimalusi. Samas oli võimalus projekti kandideerida ka õpetajaid toetaval personalil, ehk lähtusime võrsetest võimalustest, kaasamise ja mitmekesisuse printsiibist. Meie eesmärk oli saada Erasmus+ liikmeks ja jätkata edasist aktiivset osalemist võrgustikus (oleme saanud osaleda ka juba järgmises Erasmus+ poolt rahastatud projektis). Oleme jaganud koolitusel saadud häid praktikaid oma asutuses, teiste oma piirkonna lasteaedadega ja julgustanud ka neid astuma Erasmuse ridadesse. Oleme valmis ka omaltpoolt olema vastuvõttev organisatsioon, et jagada meie õpetajate parimaid praktikaid teistele kolleegidele. Samuti on meid vastu võtnud organisatsioon väljendanud huvi edasiseks koostööks. 

Erasmus+ 2022-2-EE01-KA122-SCH-000096933 "Õppides avardub maailm vol 2"

rasmus + aitas Päkapikud õuesõppe koolitusele Rootsi Kuningriiki

4.- 10. juuni osalesid 7 Rapla Lasteaed Päkapikk töötajat õuesõppe koolitusel „ Nature as fantastic classroom“ Rootsi Kuningriigis, Linköpingu maakonnas, imelises Vardnase Looduskeskuses. Koolitusel osales 23 õpetajat, seitsmest erinevast riigist. Koolitus oli valitud lähtuvalt lasteaia edasistest eesmärkidest, mis on seotud õueala laiendamisega ja õuesõppe osa kasvatamisega õppekavas. Koolitust vedasid Dusan Bartunek ja Petra Koppova Tšehhi Vabariigist, Inger Carlstrom ja professor Anders Szczepanski Rootsist. Tegemist oli praktilise koolitusega, kus jagati õpetusi, kuidas loodusest kujundada lastele õpperuum ja kuidas kasutada lihtsaid, käepärasid vahendeid, mida loodus meile pakub. Saime külastada ka Rootsi munitsipaallasteaeda ja kooli. Koolituselt saime kaasa palju häid mõtteid ja mänge, mida lasteaias igapäevaselt rakendada, samuti suurepärased grupikaaslased ja muidugi hulgaliselt kontakte edaspidiseks koostööks. See kõik annab indu tegemaks igapäevast tööd ja jätkama Erasmus+ projektide kirjutamist, sest iga õpetaja on väärt toetamist läbi selliste koolituste. Päkapikkude koolitusest on pikemalt võimalik lugeda ka Rapla lastead Päkapikk FB lehelt.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Meie projektid ja arendused

Liiklusvanker

Maanteeameti koostööprojekt lasteaedadele ja üldhariduskoolidele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker lasteaedadele“ valmistamiseks.

Meie kaheosaline koostööprjekti kaudu valminud „Liiklusvanker” on hea vahend ohutu liiklemise õpetamiseks lasteaia õuealal mahamärgitud liikluslinnakus. Õppevahend kasutamiseks mitmel otstarbel, Liikluskasvatuse õppe läbiviimiseks liikluslinnakus, laste sõidutamiseks, õppevahendite hoiustamiseks. Saab kasutada nii koos kui eraldi. Täname projektis osalenud Rapla Vesiroosi Kooli ja meile sponsorluse korras materjali kinkinud Tohuvana OÜ-d.

Erasmus+ 2021-1-EE01-KA122-SCH-000014082 Projekti pealkiri "Õppides avardub maailm"

autorViis õpetajat osales viie päevasel koolitusel “New ways to teach STEM and ICT for teachers (children 4-8 years) Tšehhi
Vabariigis. Tegemist oli meie lasteaia esimese Erasmus+ projektiga, mille eesmärkideks oli leida koostööpartnerid koolitusel osalevate teiste Euroopa riikide alusharidusasutustest ja arendada edaspidist koostööd nendega. Pakkuda õppimisvõimalusi mitmele meie lasteaia õpetajale koos, et kujundada ühist arusaamist koolitusel käsitletud teemadest ja alustada rahvusvahelist koostööd. Pakkuda õpetajatele head võimalust end täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas. Uute tutvuste ja kontaktide sõlmimise läbi jõuda järgmiste koostööprojektideni, millest on
kasu kogu asutusel. Tuua kaasa uusi metoodikaid ja oskusi, mis toetavad kogu asutuse arengut. Koolitusel pakutud teemad olid seotud lasteaia arengukava eesmärkidega, nagu näiteks õpetaja kompetentsust arendavate koolituste läbiviimine ja projektõppe osa suurendamine lasteaia õppe-kasvatusprotsessis. Samuti oli arengukavas parendustegevusena välja toodud
laste õppetegevuste kaasajastamine ja rikastamine, erinevate metoodikate lõimimine õppe-kasvatus protsessi. Võimaldada kõigile õpetajatele koolitusi projektõppes ja digivahendite kasutamisest õppeprotsessis. Koguda ja vahetada kogemusi muukeelse ja -kultuurilise lapse õpetamisel ja integreerimisel kohalikku keeleruumi. Õpetaja professionaalsuse ja
motivatsiooni tõstmine, samuti erialase võõrkeele oskuse täiendamine.

Meie koolitusest artikkes Raplamaa Sõnumites https://sonumid.ee/2022/09/07/uus-oppemeetod-paneb-lasteaialapsed-legolinnasid-ehitama/

Kellel ei õnnestu kogu artiklit tasuliselt lugeda, siis lisan siia tekstiosa:

Uus õppemeetod paneb lasteaialapsed legolinnasid ehitama (autor K. Reinsalu)

Uus õppemeetod suunab lasteaialapsed legoklotsidest linnu kavandama. „Meie eesmärk on oma õpetusega edasi minna ja ajaga kaasas käia. Ei tahaks sugugi olla viimaste järelejooksikute hulgas,” ütles Rapla Päkapiku lasteaia direktor Katrin Antson.

Päkapiku lasteaia õpetajad õppisid tänapäevaseid nippe Prahas. Kevadel suundus lasteaia viis õpetajat nädalasele koolitusreisile Tšehhi. Seal tutvusid õpetajad STEAM-õppega, mis lõimib teaduse, tehnoloogia, hariduse, kunsti ja matemaatika.
Sisuliselt õpivad lapsed programmeerimist. „Aga see programmeerimine käib ilma tänapäevaste tehniliste vidinateta. See on üles ehitatud legoklotsidele,” selgitas direktor. Õpetaja juhendamisel kavandavad ja ehitavad lapsed näiteks maju, linnu, sildasid, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemi. Valdkonnad on omavahel tihedalt seotud. „See arendab last oma käikusid ette mõtlema ja probleeme lahendama,” rääkis Antson ning lisas: „Ja kõige suurem väärtus on minu meelest see, et see paelub lapsi.”
Koolitusreisi esimene päev keskendus teooriale, kuid järgmistel päevadel said õpetajad juba reaalsesse lasteaeda suunduda, et lastega koos näha, kuidas teadmised praktikasse panna.
Saadud teadmisi jagasid õpetajad hiljem ka oma majas ning hakkavad praktiseerima juba sel õppeaastal.
Uueks õppeaastaks soetas lasteaed endale ühe legoklotside komplekti õppe läbi viimiseks. Esimesed nädalad kulgevad lasteaias lapsi ja nende arengut lähedalt jälgides, et eesootava aasta plaanid paika panna. Õppemeetodit hakkavad õpetajad esmakordselt rakendama ilmselt septembri teises pooles. Vanusepiirangut sellel ei ole ja kõik lapsed saavad kätt proovida. Aga kuna hetkel on lasteaial üks legokomplekt, peavad rühmad seda kordamööda kasutama.
„Püüame seda siin meie maja lastele edasi anda nende õpetajatega, kes koolitusel käisid. Õpetajad olid väga innustunud ja vaimustuses sellest. Ja kui teistel lasteaedadel on huvi, saavad nad tulla siia meie juurde tutvuma, et jagada parimaid praktikaid,” ütles Antson.
Koolitusreis oli osa Erasmus+ programmist. „Eelmisel aastal kirjutasime ise selle lasteaia ajaloos esimese Erasmus+ programmi projekti,” ütles direktor. Ja kuigi see nõudis omajagu direktori ja õppejuhi aega, on lasteaial ka edaspidi plaanis sarnastest võimalustest kinni haarata. „Ma näen ka seda kasutegurit, et õpetajad said võimestatud,” lisas Antson.
Lisaks soovib lasteaed jätkata projektõppega ning täiendada end õuesõppe suunal. Suve hakul eraldas Rapla vald lasteaiale umbes 3500 ruutmeetri suuruse võsastunud ala tänase aia taga. Pärast selle korrastamist on lasteaial ka pisut enam ruumi õuetegevuste jaoks.

 

Erasmus+ 2022-2-EE01-KA122-SCH-000096933 Projekti pealkiri "Õppides avardub maailm vol 2"

4 õpetajat, 1 õpetaja assistent, õppejuht ja direktor osalesid 5 päevasel koolitusel “Nature as fantastic classroom”, et saada osa õuesõppe metoodikatest, kujundada ühtset vaadet õuesõppe suunale, leida inspiratsiooni lasteaia õueala kasutamisega ja tutvuda Rootsis lasteaias kasutusel olevate võimaluste ja vahenditega.

Siit leiate täismahus teksti artiklile “Rapla Teatajas”

Päkapikud Rootsis koolitusel.
4. juuni varahommikul alustasid 7 Päkapikku teekonda Rootsi Kuningriiki, sihtkohaks Linköping, et osaleda Erasmus+ projekti raames toimuval 6 päevasel õuesõppe koolitusel. Juba Linköpingi raudteejaamas kohtusime teiste kursuslastega, kokku 23 inimest, seitsmest erinevast Euroopa riigist- Belgia, Saksamaa, Iirimaa, Island, Hispaania, Portugal, Eesti, juhendajad Tšehhist ja Rootsist. Väikese bussisõidu järel jõudsime imekauni looduse keskel asuvasse Vardnase looduskeskusesse, millest sai nädalaks seitsme Päkapiku uus kodu. Õhtusel kogunemisel tegime jalutuskäigu imekauni looduskeskuse ümber ja nautisime maalilisi vaateid järve kaldal. Meie ülesandeks oli kirja panna mõte, mida ootame koolituselt. Meie koolitajad Dusan ja Petra rääkisid eelseisvatest koolituspäevadest ja võeti üles ka väike lauluviis. Õhtu lõppedes kogunesime spontaansesse vestlusringi, kus rääkisime erinevate riikide haridussüsteemist. Päkapikkude (Katrini ja Pille) peamiseks eesmärgiks oli koolituselt saada mõtteid lasteaia uue õueala kujundamiseks ja looduslikku keskkonna tõhusamaks kasutamiseks, ikka selleks, et lapsed saaksid rohkelt aega õues veeta ja õppida looduses. Õpetajad (Margot, Madis, Kerli, Enely ja Sillen) ootasid koolituselt nippe, mõtteid ja teiste õpetajate kogemusi, kuidas looduskeskkonnas õppimine väikestele Päkapikkudele põnevaks ja huvitavaks teha! Päkapikkude teine koolituspäev jõudis õhtusse, kell 23.48 Rootsi aja järgi. Oli see vast päev! Hommikul tutvustas meie juhendaja Dusan kirjandust, mis aitab õuesõpet rikastada ja on abiks igale õpetajale. Seejärel õppisime meie juhendaja Petra eestvedamisel kadakast nimesiltide valmistamist. Nii oli palju lihtsam kaaslaste nimesid meelde jätta. Seejärel alustasime mängudega, mis aitavad murda suhtlusbarjääre, õpetavad usaldama kaaslast ja võtma vastutust. Samuti õppisime lihtsate looduslike vahendite kasutamist mängudes, mis aitavad lõimida kogu õppekava. Teise päeva lõpetasime rahvusliku õhtuga, kus eri riikide õpetajad tutvustasid oma maa kombeid, maitseid, tantse ja laule. Päkapikud hoidsid Eesti lippu kõrgel ja õpetasid kõik osalejad Kaera- Jaani tantsima. Madis tutvustas parmupilli ja suupisteks pakkusime kiluvõileibu ja rukkileivakomme astelpajuga. Päkapikkude kolmas päev Erasmus+ koolitusel algas hommikul ühise tervitusringiga ja seejärel jagunesime gruppideks ja kasutasime tamme alust õueklassi kahe eelmise päeva kokkuvõtete tegemiseks ja reflekteerimiseks. Kokkuvõte tehtud, tuli vastu võtta uus väljakutse. Kuna 06.06. tähistati Rootsi lipu päeva ja rootslastel oli vaba päev, siis puhkeküla, kus meie koolitus toimus, täitus inimestega, kes tulid aktiivselt vaba aega veetma. Meie aga liikusime mööda vett üksikule saarekesele, et minna edasi koolitusega veidi eraldatumas keskkonnas. See oli suurepärane võimalus mõista, kui lihtsas looduslikus keskkonnas ja lihtsate vahenditega on võimalik kõik vajalik ära teha. Koolitusel olles tekkis aeg-ajalt küsimus, kas me ise elame oma elu keeruliseks ja mõtleme raskemaks, kui kõik tegelikult on? Õhtuse programmi osaks oli igal osalejal ette valmistatud 3 minuti kõne, iseenda ja oma töö kohta. See oli põnev info, kui erinevaid asju me oma asutustes teeme. Neljandal hommikul alustasime ühise kogunemisega, kus viidi väike rühmateraapia meie eelmisest päevast veidi kangetele lihastele ja asusime taaskord metsa poole teele. Sel päeval sõidutati meid bussiga ca 20 km kaugusele metsa, Trollide juurde. Kohale jõudes tegime töörühmades kokkuvõtte eelmisest päevast ja asusime matkama. Tõdesime, et Rootsi metsas on samad puud, põõsad ja alustaimed, mis Eestis, kuid maapind väga kivine ja mägine! Matkaraja asustatud osas kohtusime kohaliku härraga, kes tuli metsast puudega, pidas oma traktori kenasti kinni ja puhus meiega veidi juttu ja jagas sõbralikke soovitusi, mida ümbruskonnas veel vaadata. Seejärel jätkasime oma teekonda Trollimetsa, kus sõime esmalt lõunat ja seejärel läksime maa-alust Trollide maailma avastama. Oli päris hirmutav kogemus maa alla kivide vahelt roomata ja mööda pimedat käiku õige tee leida. Aga aeg-ajalt tuleb oma hirmudest võitu saada. Peale koopas käiku saime võimaluse metsas lõkkel endale saia küpsetada ja kohvi keeta (saiataigna olime eelnevalt kokku seganud ja kerkimise jaoks hoidsime seda ihu vastas soojas). Oli väga vahva kogemus, mis koju kaasa võtta. Päeva lõpetuseks matkasime selle piirkonna kõrgemasse tippu, kust avanes imeline vaade maastikule ja Inger (meie Rootsi juhendaja) rääkis maastiku kujunemisest Rootsis. Õhtuks jõudsime oma majutuspaika, väsinud, kuid jällegi targemad ja õnnelikud, et saime nii põneva päeva osalisteks. Viienda päeva hommikul kogunesime taas ühiseks ringiks ja andsime tagasisidet eelnevast päevast. Seejärel oli võimalus külastada lasteaeda ja süüa kooli lõunat. Lasteaed oli meie meeskonna huvipunkt. Oli väga vahva näha, kuidas väheste käepäraste ja olemasolevate materjalidega oli kujundatud õueala, mis võimaldab lapsel olla loov ja iseseisvalt tegutseda. Ja seda siirast rõõmu me ka laste juures nägime. Taaskord veendumus, et õues saab õppida kõike, ole õpetajana loov ja anna lastele võimalus. Peale seda saime põgusalt piiluda kooli ja süüa üks tavapärane koolilõuna (maitses hästi). Peale lõunat jätkasime matkaga rahvusparki, kus meie üks juhendajatest ootas juba ees ja toimus õuemängude praktiline töötuba. Õhtuks laagrimajja tagasi jõudes ootas meid ees kohtumine professor Anders Szczepanskiga, kes on kirjutanud mitmeid õuesõppe pedagoogika raamatuid, ka eesti keeles. Oli väga näitlik ja lihtsate vahenditega läbi viidud praktiline töötuba. Viimase mõttena jäi kõlama professori mõte “Mudane laps on õnnelik laps”. Ja usaldagem lapsi rohkem tegema, avastama ja katsetama! Professor soovitas õpetajatel vähem rääkida ja rohkem lapsi kuulata. Kuues ja viimane koolituse päev oli kokkuvõtete tegemiseks ja eelnevate päevategevuste kinnistamiseks. Ja seejärel tuli suund võtta kojusõiduks.
Nüüd, kus oleme saanud kodus veidi järele mõelda ja mõtted on settinud, siis saame tõdeda, et oli uskumatult äge koolitusnädal. Suur rõõm on uute kontaktide ühe nii mitmes Euroopa riigis ja et oleme saanud ka õpitut juba teiste õpetajatega jagada. Samuti on oluliselt selgem visioon, kuidas lihtsate vahenditega luua lastele huvitav õuesõppe keskkond. Ja muidugi oleme tänulikud, et Erasmus+ programm aitab maailma avastada ja õpetajate silmaringi avardada.
Katrin Antson
Rapla Lasteaed Päkapikk direktor

Robomentori koolitus

ROBOMENTORI PROGRAMM ÕPETAB LASTE TULEVIKUOSKUSI TOETAMA

Rapla Päkapiku lasteaed osales 2023 aasta sügisel Insplay RoboMentori programmis, millega saavad huvilised tutvuda veebilehel www.insplay.eu/robomentor.
3-kuulise sisutiheda koolituse läbisid kaks õpetajat meie lasteaiast.
Programmis osalemise eesmärk oli aktiveerida lasteaias robootikavahendite kasutamist õppetegevustes ning arendada oma digipädevusi ja õpetamisoskusi seoses tehnoloogia ja haridusrobootikaga ning oskust anda neid edasi teistele.

Koolitusel jagati kogemusi haridusrobootika kasutamise motiveerimisest ning aktiveerimisest lasteaias, tutvustati erinevaid robootikavahendeid ning oskusi nendega tegutseda. Osalemine andis kogemusi, kuidas integreerida robootikat õppeprotsessis, muutes õppimise lõbusaks ja kaasavaks.
Suure väärtuse programmis osalemisel andis osalejate vahetu kogemuste jagamine, nõuanded ja ideed, kuidas erinevates lasteaedades aktiveeriti ja motiveeriti oma töötajaid ja vanemaid. Julgust ja indu katsetada oma lasteaias. Uute haridusrobotitega tutvumine ja vahetu tegutsemine koolitusel andis julgust ja indu katsetada nendega ka oma lasteaias

Lasteaialastele robootika õpetamine aitab mõjutada tulevikuvajadustele vastavaid oskusi – suhtlusoskust, kriitilist mõtlemist, esmaseid programmeerimisoskusi ja loovust. Need oskused on olulised edukaks toimetulekuks tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas.
Robootikaprojektide lahendamine nõuab loomingulist lähenemist ja robootika kaudu saab arendada loovat mõtlemist. Koos teiste lastega tegutsemine õpetab meeskonnatööd ja suhtlemisoskust.
Roboootika ülesannete kaudu on võimalik õppida iseseisvalt probleeme lahendama,
olukorda analüüsima ning kasutama loogilist mõtlemist.
Päkapiku lasteaias loodi robootika juhtgrupp, kuhu kuuluvad õppejuht ja 2 õpetajat, eesmärgiks on õpetajate digipädevuse tõstmine, motiveerimine ja eestvedamine, lasteaiasisene arendustegevus, koostöö huvigruppidega, lasteaiasiseste kokkulepete sõlmimine ja digivahendite soetamine. Arendusgrupiga kaasa lööma ja mõtlema on oodatud kõik, kes soovivad edendada lasteaias robootikat. Vanematele tutvustati haridusroboteid isadepäeva mänguõhtutel, meeleolukas õueorienteerumine vanemate ja lastega toimus QR koodide järgi.

Oleme juba alustanud lasteaias sisekoolitustega õpetajatele. Plaanis on kaasata ka õpetaja abid ning muu personal, kes on sellest huvitatud. Samuti tutvustame ja jagame õpilugusid, mida saab kasutada rühmategevustes või mis inspireerivad õpetajaid looma ka ise mänge ja täiustama tegevusi vastavalt õppeteemale. Korraldatud on näitlikke avatud õppetegevusi kolleegidele, koolituse läbinud õpetaja viis läbi robootikategevusi lasteaia teistes rühmades. Oleme asunud täiendama lasteaia
robootikavahendite kogu, et oleks mitmekesisust ja valikuvõimalusi.

Insplay RoboMentori programmis osalemine on inspireerinud meie õpetajaid omaks võtma uut tehnoloogiat, seda õppevahendina kasutama ja looma uusi võimalusi tehnoloogia edukaks lõimimiseks õppetöösse.