Meie projektid

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Liiklusvanker 2021

Koostööprojekt lasteaedadele ja üldhariduskoolidele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker lasteaedadele“ valmistamiseks. Meie koostööpartneriteks olid Rapla Vesiroosi Kool, Maanteeamet, OÜ Tohuvana, Kohila Vineer.

Meie kaheosaline „Liiklusvanker” on hea vahend ohutu liiklemise õpetamiseks lasteaia õuealal mahamärgitud liikluslinnakus. Õppevahend kasutamiseks mitmel otstarbel, Liikluskasvatuse õppe läbiviimiseks liikluslinnakus, laste sõidutamiseks, õppevahendite hoiustamiseks. 

 

Erasmus+ Projekt nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000014082 "Õppides avardub maailm"

Projekti eesmärgiks oli 5 töötaja osalemine 5 päevasel koolitusel Prahas. Koolituse sisuks juhtmevaba programmeerimine ja STEM õpe lasteaias. Tegemist oli meie asutuse esimese Erasmus+ projektiga, mille koostasid direktor ja õppejuht selleks, et mitmekesistada personali koolitusvõimalusi. Samas oli võimalus projekti kandideerida ka õpetajaid toetaval personalil, ehk lähtusime võrsetest võimalustest, kaasamise ja mitmekesisuse printsiibist. Meie eesmärk oli saada Erasmus+ liikmeks ja jätkata edasist aktiivset osalemist võrgustikus (oleme saanud osaleda ka juba järgmises Erasmus+ poolt rahastatud projektis). Oleme jaganud koolitusel saadud häid praktikaid oma asutuses, teiste oma piirkonna lasteaedadega ja julgustanud ka neid astuma Erasmuse ridadesse. Oleme valmis ka omaltpoolt olema vastuvõttev organisatsioon, et jagada meie õpetajate parimaid praktikaid teistele kolleegidele. Samuti on meid vastu võtnud organisatsioon väljendanud huvi edasiseks koostööks. 

Erasmus+ 2022-2-EE01-KA122-SCH-000096933 "Õppides avardub maailm vol 2"

rasmus + aitas Päkapikud õuesõppe koolitusele Rootsi Kuningriiki

4.- 10. juuni osalesid 7 Rapla Lasteaed Päkapikk töötajat õuesõppe koolitusel „ Nature as fantastic classroom“ Rootsi Kuningriigis, Linköpingu maakonnas, imelises Vardnase Looduskeskuses. Koolitusel osales 23 õpetajat, seitsmest erinevast riigist. Koolitus oli valitud lähtuvalt lasteaia edasistest eesmärkidest, mis on seotud õueala laiendamisega ja õuesõppe osa kasvatamisega õppekavas. Koolitust vedasid Dusan Bartunek ja Petra Koppova Tšehhi Vabariigist, Inger Carlstrom ja professor Anders Szczepanski Rootsist. Tegemist oli praktilise koolitusega, kus jagati õpetusi, kuidas loodusest kujundada lastele õpperuum ja kuidas kasutada lihtsaid, käepärasid vahendeid, mida loodus meile pakub. Saime külastada ka Rootsi munitsipaallasteaeda ja kooli. Koolituselt saime kaasa palju häid mõtteid ja mänge, mida lasteaias igapäevaselt rakendada, samuti suurepärased grupikaaslased ja muidugi hulgaliselt kontakte edaspidiseks koostööks. See kõik annab indu tegemaks igapäevast tööd ja jätkama Erasmus+ projektide kirjutamist, sest iga õpetaja on väärt toetamist läbi selliste koolituste. Päkapikkude koolitusest on pikemalt võimalik lugeda ka Rapla lastead Päkapikk FB lehelt.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Õppe- ja kasvatustegevus

Meie õppetegevuste keskmes on RÕÕMUS JA POSITIIVSE MINAPILDIGA LAPS

 

Meie õppe ja kasvatustegevuse tegevuspõhimõtted:

 • Kavandame mängulisi tegevusi nii, et laps ei taju õppimist kui sellist, õppimine toimub läbi praktilise kogemise ja tegevuse;
 • Õppe- ja kasvatustegevuste paindlik planeerimine jätab ruumi lapse algatatud tegevusele;
 • Planeerime ühe päeva nädalas mängupäevaks;
 • Planeerime päeva vaikuseminutid;
 • Väärtustame tervist ja teadvustame tervislikku eluviisi: laps teab, kuidas hoida enda ja teiste tervist ning naudib tegevust liikumist
 • Soodustame lapse tervislike harjumuste kujunemist koostöös peredega
 • Loome mängulise ja loova keskkonna eneseteenindusoskuste ning esmaste tööoskuste kujundamiseks ja harjutamiseks;
 • Märkame, juhendame ja suuname laste huvisid, arvestame nende õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel;
 • Toetame iga lapse tegutsemisjulgust, võimaldame olla tal loov ja ettevõtlik (isetegemine)
 • Õpime ise ja äratame lapse huvi nutikate vidinate ja hariduslike robotite vastu, et laps oskaks läbi mängu lihtsamaid programmeerimise põhivõtteid.
 • Juurutada õppe- ja kasvatusprotsessi projekt- ja aktiivõppemeetodid

 

ÕPPE- ja KASVATUSTÖÖ PRIORITEEDID

 • Jätkame projektõppe meetod arendamist õppetöö osana.

Projektid tulevad meieni laste huvidest lähtuvalt. Projekt algab laste huvist ja lõppeb laste huvi lahtumisel. Planeerimisse kaasatakse lapsi ja abiõpetajaid. Kogu õppeprotsessis on laps aktiivne osaleja, teda suunatakse tegema valikuid, arutlema ja tehtut analüüsima. Projektid kannavad endas meie lasteaia väärtusi ning on seotud digi- ja õuesõppega.

 • Suurendame õuesõppe osa õppeprotsessis.

Kujundame laste loodust ja keskkonda hoidev mõtteviisi, Laps tunneb huvi teda looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues viibimisest. Lasteaias fookuses tervisedendus – viibime palju värskes õhus, viimane õues läbi temaatilisi üritusi, pidusi, igapäevategevusi. Liikumistegevused toimuvad pärast õues. Õuesõppeklassi ehk kaitseala loomine lasteaia õuealale, et laps saaks märgata ja õppida lasteaia õuealal erinevatest elusolendite ja taimede elukeskkonda.

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Rapla Lasteaed Päkapikk Õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusele nr 87 on kinnitatud riiklikule õppekavale. Õppe- ja kasvatustoimingute rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevased mängud, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakava toime sujuvat üleminekut ühelt teisele, lastele oli tagatud puhke- ja uneaeg.